eRačun u javnoj nabavi

Od 1. srpnja 2019. svi obveznici javne i jednostavne (bagatelne) nabave primat će isključivo elektroničke račune za sve usluge, robu i radove koje nabavljaju od poslovnih subjekata, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) elektronički račun ili eRačun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

Značenje ostalih pojmova u smislu navedenoga Zakona opisano je u stavkama članka 3.:

Financijska agencija (FINA) je centralni informacijski posrednik koji obavlja uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava čiji je djelokrug definiran posebnim zakonom, odnosno obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i javnih naručitelja, u skladu s europskom normom, te na čiju su se centralnu platformu za razmjenu eRačuna dužni povezati ostali informacijski posrednici iz točke 4. ovoga članka (čl. 3., stavak 3.)

Informacijski posrednik je pravna osoba koja, u skladu s europskom normom, pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja, a koja može obavljati i usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja eRačuna (čl. 3., stavak 4.)

Izdavatelj eRačuna je subjekt ili tijelo koje izdaje, šalje ili u ime kojeg se šalje elektronički račun i prateće isprave (čl. 3. stavak 5.)

Javni naručitelji i decentralizirani javni naručitelji su javni naručitelji kako su definirani u zakonu kojim se uređuje javna nabava (čl. 3. stavak 6.); sektorski naručitelji su sektorski naručitelji kako su definirani u zakonu kojim se uređuje javna nabava (čl. 3. stavak 9.) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Više o eRačunu (uvod u e-račun, kako do e-računa, koristi, smjernice, propisi…) pročitajte na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Upisom “e-račun” u internetsku tražilicu otvaraju se mrežne stranice informacijskih posrednika na kojima se može saznati više o njihovim uslugama. Pročitajte i Fina e-Račun u javnoj nabavi.

Hrvatski Telekom organizira besplatan seminar na kojemu će predstaviti uslugu EDI Electronic Data Interchange  i na kojemu se može od stručnjaka iz RIF-a saznati koje promjene u poslovanje donosi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Seminar će se održati 11. lipnja 2019. od 10 do 12 sati u Hrvatskom Telekomu, Park Stara Trešnjevka, Zagreb. Broj mjesta je ograničen, prijave na www.hrvatskitelekom.hr 

 

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 24/2018) možete pročitati u kategoriji Zakoni (objava 31.listopada 2018.)

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi i Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi možete pročitati u kategoriji Pravilnici (objave 1. travnja 2019.)

 

Share: