eRačun – Javni i sektorski naručitelji

Nakon 1. srpnja 2019. sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18)  nije dopušteno razmjenjivati papirnate račune u javnoj nabavi, već isključivo eRačune.

Svi javni i sektorski naručitelji moraju zaprimati eRačune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Javni i sektorski naručitelji u RH su: županije, gradovi, općine, turističke zajednice, domovi zdravlja, bolnice, zavodi za javna zdravstva, škole, dječji vrtići, ministarstva, agencije…

Izvor: Elektronički računi d.o.o.

 

Share: