Fina / Broj upisanih trgovačkih društava u Registar stvarnih vlasnika

Fina je na svojim mrežnim stranicama 19. lipnja 2019. objavila da je razdoblju od 3. lipnja 2019., kada je počeo teći rok za upis u Registar stvarnih vlasnika (osim za udruge, za koje rok počinje teći 1. srpnja 2019.), do 18. lipnja 2019. godine u Registar stvarnih vlasnika ukupno upisano 527 trgovačkih društava.

Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019.

Na temelju članka 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  (NN 108/17 i 39/19)  sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:

  1. trgovačka društva
  2. podružnice stranih trgovačkih društava
  3. udruge
  4. zaklade
  5. fundacije
  6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

Fina navodi da osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar:

  1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje poslovnoga certifikata ili
  2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima. Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika. Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV – 1. Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV – 2. Pravni subjekti organizirani kao: udruge, zaklade i fundacije popunjavaju Obrazac RSV – 3, dok trustovi popunjavaju Obrazac RSV – 4.

Na mrežnim stranicama Fine također je navedeno da će se za udruge iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom. Pročitajte više na www.fina.hr

Share: