Marketinške komunikacije

Marketinške komunikacije predstavljaju sredstva pomoću kojih poduzeća informiraju i podsjećaju potrošače o proizvodima i markama koje prodaju. Aktivnosti marketinških komunikacija pridonose tržišnoj vrijednosti marke i proizvoda te potiču prodaju na način da stvaraju svijest o marki, izazivaju pozitivne predodžbe i jačaju lojalnost potrošača.

Splet marketinških komunikacija sadrži osam glavnih kumunikacijskih modela:

  1. Oglašavanje – bio koji oblik plaćene prezentacije i promocije kroz tiskane medije, televizije i radija, mrežnih medija, elektroničkih medija i medija za vanjsko oglašavanje (tiskani, radijski i televizijski oglasi, brošure i knjižice, posteri i leci, knjige oglasa, oglasi velikog formata, izložbeni prostor na mjestu kupnje i sl.)
  2. Unapređenje prodaje – brojni oblici kratkoročnih poticaja za probu ili kupnju proizvoda ili usluga koji uključuju promociju za potrošače, promociju za trgovce i promociju za prodajno osoblje i poslovanje (natjecanja, nagradne igre, pokloni, uzorci, prodajni i izložbeni sajmovi, izložbe, kuponi, rabati, programi kontinuiteta prodaje i sl.)
  3. Događaji i iskustva – sponzorirane aktivnosti i programi poduzeća koji stvaraju interakciju marke i potrošača na dnevnoj bazi ili u posebnim prilikama (sportska, umjetnička, zabavna i dobrotvorna događanja – sport, festivali, dobrotvorne akcije, neformalne aktivnosti i sl.)
  4. Odnosi s javnošću i publicitet – različiti programi usmjereni na internu i eksternu javnost – na zaposlenike, potrošače, dobavljače, suradnike, medije, zajednicu… u svrhu promoviranja imidža poduzeća ili komunikacije određenih proizvoda (materijali za novinare, seminari, godišnja izvješća, donacije u dobrotvorne svrhe, publikacije, odnosi sa zajednicom, lobiranje…)
  5. Izravni marketing – predstavlja upotrebu pošte, telefona, telefaksa, elektroničke pošte ili interneta kako bi se izravno komuniciralo s kupcima i potencijalnim kupcima te izazvalo njihovu reakciju ili dijalog (katalozi, izravna pošta. telemarketing…)
  6. Interaktivni marketing – internetske aktivnosti i programi oblikovani za poboljšanje imidža poduzeća i poticanje kupnje (blogovi poduzeća, internetske stranice, društvene mreže…)
  7. Marketing usmenom predajom – usmena komunikacija od čovjeka do čovjeka, pisana ili elektronička komunikacija koja je povezana s iskustvima kupnje ili korištenja proizvoda ili usluga
  8. Osobna prodaja – osobna interakcija s jednim ili više kupaca kako bi se napravila prezentacija, odgovorilo na pitanja ili osigurale narudžbe (prodajne prezentacije, prodajni sastanci, poticajni programi, uzorci, izložbeni i prodajni sajmovi)

Izvor: Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Maja Martinović, Upravljanje marketingom, 14. izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2014.

Share: