Porezni sustav Republike Hrvatske / Dan porezne slobode 2019. – 29. lipnja 2019.

Porezni sustav Repubike Hrvatske sadrži: 1) državne poreze (porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i posebni porezi i trošarine); 2) županijske poreze (porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre); 3) gradske ili općinske poreze (prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina); 4) zajedničke poreze (porez na dohodak); 5) poreze na dobitke od igara na sreću i naknade na priređivanje igara na sreću; 6)  naknade za priređivanje nagradnih igara. Izvor: Ministarstvo financija – Porezna uprava

Dan porezne slobode 2019. bio je jučer, 29. lipnja 2019. www.hina.hr

Dan porezne slobode je onaj dan u godini do kojeg građani rade za državu i sve što se financira iz proračuna, te od kojeg počinju raditi za sebe i svoju obitelj. hr.n1.info.com

 

 

Share: