Zelena javna nabava

Zelena javna nabava predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Definira se kao postupak kojim naručitelji nabavljaju robu, radove i usluge definiranim mjerilima koji sadrže ključne pritiske na okoliš, a odnose se na potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka.

U Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu navedena su mjerila Zelene javne nabave (ZeJN) za prioritetne skupine proizvoda i usluga odnosno onih s velikim udjelom u ukupnoj javnoj nabavi u Hrvatskoj. Tako se kroz postupak ZeJN može pozitivno utjecati na okoliš. izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izdvajamo:

Papir za ispis i kopiranje

Ova skupina obuhvaća javnu nabavu papira za pisanje, ispis i kopiranje (do 170 g/m2) i podijeljena je u dvije podskupine proizvoda:

  • Papir od obnovljenih vlakana odnosno reciklirani papir
  • Papir od novih vlakana tj. održivo proizvedeni papir

Računala i monitori 

Mjerila ZeJN EU-a za računala i monitore revidirana su 2016. godine te ih se preporuča koristiti, a obuhvaćaju stacionarna i prijenosna računala i uređaje sa zaslonom.

Sva mjerila ZeJN mogu se pročitati na www.zelenanabava.hr

 

Share: