Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije NN 65/2019

Ministarstvo financija donijelo je 28. lipnja 2019. Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije. Pravilnik je objavljen 5. srpnja 2019. u Narodnim novinama br. 65/2019 i stupio je na snagu osmog dana od dana objave, 13. srpnja 2019.

Pravilnikom se propisuju način podnošenja i popunjavanja jedinstvene carinske deklaracije, formati i oznake koje se koriste pri popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije te oblik i sadržaj obrasca obračuna davanja kod usmene deklaracije.

Prilog 1 Pravilnika – Podatci koji se zahtijevaju u carinskim deklaracijama

Prilog 2 Pravilnika – Način popunjavanja i šifre koje se koriste pri popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije Narodne novine br. 65/2019

 

Share: