Mirovinsko osiguranje

Hrvatski mirovinski sustav je, počevši od 1. siječnja 1999. godine, reformiran na način da je uveden mješoviti javno-privatni mirovinski sustav koji se sastoji od tri stupa mirovinskoga osiguranja: 

I. stup – obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

II. stup – obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

III. stup – dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Prvi stup mirovinskog osiguranja naziva se stupom generacijske solidarnosti jer osobe koje rade izdvajaju doprinose za mirovinsko osiguranje, a iz tih se doprinosa isplaćuje mirovina sadašnjim korisnicima prava na mirovinu. Osim doprinosima osiguranika, prvi stup financira se i iz državnog proračuna.

Drugi stup predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju. Individualna štednja znači da se radi o osobnoj imovini osiguranika i da se uplaćena sredstva evidentiraju na osobnom računu, a kapitalizirana da se prilikom uplaćivanja u odabrani obvezni mirovinski fond ostvaruje prinos od tog ulaganja.

Sve osobe mlađe od 40 godina koje prvi puta nakon 01. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, naknade), moraju odabrati svoj obvezni mirovinski fond u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika. Osiguranike koji u propisanom roku ne izaberu svoj obvezni mirovinski fond, Regos će po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od postojećih obveznih mirovinskih fondova kategorije B.

Kategorije Fondova:

Fondovi kategorije A su visoko rizični fondovi s očekivano najvećim prinosima primjereni osiguranicima koji se prvi put zapošljavaju. Visoki rizik proizlazi iz portfelja u koji fondovi ulažu Vaša sredstva iz II. stupa, a to su dionice izlistane na burzi. Članovi ove kategorije mogu biti osiguranici koji do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu imaju više od 10 godina.

Kategorija B su umjereno rizični fondovi primjereni osiguranicima srednje životne dobi. Umjereni rizik fondova kategorije B proizlazi iz portfelja koji se sastoji od obveznica i dionica izlistanih na burzi.

Kategorija C su nisko rizični fondovi s niže očekivanim prinosima primjereni osiguranicima starije životne dobi. Fondovi kategorije C su najmanje rizični jer pretežito ulažu u obveznice i oročene depozite. Osiguranici koji imaju manje od 5 godina do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovnu isključivo su članovi fonda kategorije C.

Član fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje i to samo tijekom kalendarskoga mjeseca u kojem je rođen. Nakon tri godine neprekidnog članstva u istom obveznom mirovinskom fondu promjena fonda je bez naknade.

Trenutno postoje četiri mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, a to su:

  • PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
  • Allianz ZB d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
  • Raiffeisen – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
  • ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Treći stup temelji se na dobrovoljnosti i kao takav je stvar osobnog izbora. Jednako kao i II. stup, predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju što vam pruža mogućnost da sami preuzmete odgovornost za vlastita mirovinska primanja i osigurate si bolji standard u starijoj dobi. III. mirovinski stup je nadogradnja mirovinskih primanja na osnovu koju čine dva obvezna stupa mirovinskog osiguranja i, osim što je dobrovoljan, nosi i veću razinu fleksibilnosti od prva dva stupa što se ponajviše očituje u činjenici da sami birate učestalost, kao i visinu uplata u fond.

Izvor:

regos.hr

migracije.hr/ mirovinsko

 

 

 

Share: