Otvorena javna savjetovanja

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje svima zainteresiranima pregled otvorenih javnih savjetovanja, kao i aktivno sudjelovanje u njima.  Za aktivno sudjelovanje u javnim savjetovanjima potrebna je registracija u aplikaciju e-Savjetovanja.

Pregled otvorenih javnih savjetovanja može se pogledati na  e-Savjetovanja – izdvajamo:

Ministarstvo kulture – Pravilnik o korištenju arhivkog gradiva – savjetovanje je otvoreno do 17. rujna 2019.

Ministarstvo financija – Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost – otvoreno do 15. kolovoza 2019.

Ministarstvo financija – Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona – otvoreno do 15. kolovoza 2019.

Ministarstvo financija – Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – otvoreno do 15. kolovoza 2019.

Ministarstvo financija – Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom – otvoreno do 15. kolovoza 2019.

Ministarstvo financija – Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak – otvoreno do 15. kolovoza 2019.

 

Grad Zagreb otvorio je 31. srpnja 2019. Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba. Javna rasprava otvorena je do 14. kolovoza 2019. Više na Grad Zagreb

 

Share: