Diversity Mixer konferencija / Rijeka, 12. – 14. 9. 2019.

Rijeka 2020 / RuHub / 12. – 14. rujna 2019. Diversity Mixer konferencija realizira se u sklopu projekta Diversity mixer koji je financiran kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.) i provodi se u periodu od dvije godine (listopad 2018. – listopad 2020.). Zajednički ga provode RIJEKA 2020 d.o.o. i Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, kao pridruženim partnerom.

Na konferenciji će sudjelovati 30-ak domaćih i međunarodnih aktera iz polja kulturnih i kreativnih industrija koji će kroz key-note predavanja, panele i prikaze vlastitih radova ponuditi vlastito razumijevanje različitosti – u teoriji, filmu, medijima, izvedbenim umjetnostima, književnosti, arhitekturi, ‘gig’ ekonomiji…

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz obveznu prijavu. Više na rijeka2020eu

 

Share: