Grad Osijek / Poziv za Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti – Odsjek za kulturu Grada Osijeka objavio je Poziv za Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020. godinu. Pravo prijave na Poziv imaju ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture tj. koje su u odgovarajućem registru registrirane za djelatnost kulture i umjetnosti (udruge) ili kulturne djelatnosti koju prijavljuju (druge pravne osobe), a imaju sjedište ili prebivalište na području grada Osijeka (grad Osijek i prigradska naselja) najmanje 1 godinu.

Rok za podnošenje prijava je od 3. kolovoza 2019. do 13. rujna 2019. 

Javni poziv, upute za prijavitelje i ostala dokumentacija dostupni su na službenim stranicama Grada Osijeka.

 

Share: