Posted in Javni natječaji / Javni pozivi

Grad Dubrovnik / Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Grad Dubrovnik – Upravni odjel za kulturu i baštinu / Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu otvoren je…

Pročitajte više