Kultura čitanja

“Pad interesa za knjigu i čitanje, promijenjeni načini čitanja u digitalnom okruženju i nedostatna kompetencija pismenosti za život od svakog društva zahtijevaju da se sustavno i strateški bavi pitanjima kulture pismenosti. Budući da u Hrvatskoj do sada nije postojala strategija razvoja kulture čitanja i pismenosti, pokazalo se prijeko potrebnim izraditi strateški dokument koji će povezati i uskladiti djelovanje svih čimbenika u lancu od autora, preko knjige do čitatelja.” Nacionalna strategija za poticanje čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine

“Kultura čitanja (eng. culture of reading ili reading culture) termin je kojim se koriste povjesničari kulture, a posebno povjesničari knjige i čitanja. Čitanje je kognitivni proces dekodiranja pisanih simbola, interakcija između teksta i čovjeka koja je uvjetovana čovjekovim predznanjima, iskustvima i stavovima. Isti tekst ne čitaju svi jednako. Naime, razumijevanje i značenje koje će iz teksta proizići ovisi o čitatelju i njegovu subjektivnom poimanju sveukupne stvarnosti. Ako je obilježje čitanja subjektivnost, a kulturna praksa obuhvaća niz usvojenih i zajedničkih vrijednosti i običaja, kulturu čitanja moguće je tumačiti i proučavati jedino uzimajući u obzir i opće i pojedinačne karakteristike čitanja. To znači da je jednako važno poznavanje individualnih čitateljskih praksa kao i onih zajedničkih.” … “Kulturu čitanja stoga možemo razumijevati kao ukupnost čitateljskih praksi koje uključuju različite aktivnosti u povijesnom kontekstu (vremenu i prostoru) kojemu pripadaju čitatelji. Njezin razvoj ovisit će tako ne samo o čitateljima nego i o nizu pretpostavki i čimbenika koji omogućavaju njezinu infrastukturu.” Nada Topić, Knjižara Morpurgo u Splitu (1860.-1947.) i razvoj kulture čitanja, Naklada Ljevak, 2017.

Izdvajamo iz medija:

Instagram – Bookstagram / Postaje li čitanje s Bookstagramom ponovno “cool” pročitajte u članku autorice Tie Špero objavljenom 14. kolovoza 2019. u Večernjem listu: “U moru lifestyle profila sve se više ističu oni posvećeni kulturi čitanja”. Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/kultura/u-moru-lifestyle-profila-sve-se-vise-isticu-oni-posveceni-kulturi-citanja-1338522 – www.vecernji.hr

“Pizzete prolaze, libri ostaju Dva splitska antikvarijata prkose negativnom trendu: zatvaraju se knjižare u centru, ‘Misalu’ i ‘Nostrimusu’ to ne pada na pamet, imaju dobru knjigu za svakoga“, autor Siniša Kekez, 4. srpnja 2019., slobodnadalmacija.hr

HRT Magazin / “‘Jutro poslije’ Noći knjige: kako zaustaviti pad broja čitatelja?” objavljeno 24. travnja 2019., magazin.hrt.hr

“Povratak malih knjižara Ljudi bi kupovali knjige da ima knjižara. To je kao da ukinete benzinske pumpe i konstatirate da su ljudi prestali kupovati benzin“, autorica Karmela Devčić, 23. siječnja 2019., jutarnji.hr/globus/

 

Share: