Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2020. godinu

Upravni odjel za kulturu Grada Pule objavio je 2. rujna 2019. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2020. godinu. Pravo prijavljivanja na Poziv imaju ustanove u kulturi (osim privatnih), samostalni umjetnici,  fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture. Rok za podnošenje prijava je 20.09.2019. godine. Pročitajte na pula.hr

 

Share: