Hrvatska gospodarska komora – Županijske komore / Edukacije od 23. do 27. rujna 2019.

Donosimo pregled radionica i seminara Županijskih komora HGK u razdoblju od 23. do 27. rujna 2019. Sva su događanja besplatna, uz obavezne prijave sudjelovanja. Više o događanjima i o rokovima prijava pročitajte na poveznicama HGK.

HGK – Županijska komora Rijeka / radionica Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, 24. rujna 2019.

HGK – Županijska komora Osijek / edukacija Implementacija zaštite osobnih podataka u poduzećima – primjeri iz prakse, 24. rujna 2019.

HGK – Županijska komora Osijek / interaktivna radionica Do kontrole stresa, bez pilula i bijesa, 26. rujna 2019.

HGK – Županijska komora Zadar /seminar Aktualne izmjene poreznih propisa, prekogranično pružanje usluga te podsjetnik na završni račun, 26. rujna 2019.

HGK – Županijska komora Čakovec / Radionica HBOR-a o mogućnostima financiranja i osiguranja izvoza, 26. rujna 2019.

HGK – Županijska komora Rijeka / HR radionica: Organizacija (Ad HocAssessment Centra, 26. rujna 2019.

HGK – Županijska komora Dubrovnik / seminar Aktualne izmjene poreznih propisa, pružanje prekograničnih usluga te podsjetnik na završni račun, 27. rujna 2019.

 

Share: