HGK ŽK Rijeka / Edukacijska radionica “Priprema projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje” / 15. listopada 2019.

Treća od pet planiranih edukacijskih radionica Priprema projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje održat će se u Hrvatskoj gospodarskoj komori Rijeka u utorak, 15. listopada 2019. Radionicu će održati djelatnici Hrvatske gospodarske komore koji sudjeluju u provedbi projekta INI. Namjera je prenijeti stručna znanja i informacije potrebne za prijavu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a koji se odnose na istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija, a sve radi jačanja kapaciteta poslovnog sektora u navedenim područjima.

Broj sudionika ograničen je na 30, od kojih najviše dvoje mogu biti zaposlenici istoga poslovnog subjekta. Prijava je moguća do 10. listopada, odnosno dok se ne popune sva raspoloživa mjesta. hgk.hr

Prve dvije radionice održane su u Osijeku i Zagrebu, a ostale će biti održane u Splitu i Dubrovniku.

 

Share: