Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta / Poziv na drugi ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta / Zagreb, 9. listopada 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poziva poduzetnike na drugi ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta na kojemu će imati priliku za razgovore o konkretnim preprekama na koje nailaze prilikom prekograničnog poslovanja na europskom tržištu roba i usluga u pojedinim sektorima, kao i informirati se o već uklonjenim preprekama uslijed liberalizacije tržišta usluga i roba.

Dan otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU održao se 9. rujna 2019. godine.

Drugi ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta održat će se u srijedu, 9. listopada 2019. od 10:00 do 12:00 sati u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. mingo.hr

 

 

Share: