Fina / Poslovanje poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu u 2018. godini

Fina je 4. listopada 2019. objavila rezultate poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu u 2018. godini. Navodi se da je, prema predanim godišnjim financijskim izvještajima za statističke i druge potrebe za 2018. godinu, kod 43.927 poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu bilo zaposleno 363.093 zaposlenika, te da je prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih iznosila 6.402 kune, što je 3,7% više od prosječne plaće u 2017. godini te 14,6% više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.584 kune). Pročitajte na fina.hr

 

Share: