Fina / Troškovi rada kod poduzetnika u Hrvatskoj u 2018. godini

Fina je 7. listopada 2019. objavila podatke o troškovima rada u 2018. godini prema Registru godišnjih financijskih izvještaja.

U objavi se navodi: “Kod 131.117 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija, bilo je 939.954 zaposlena, za koje su troškovi osoblja iznosili 99,6 milijardi kuna, što je 9,3% više u odnosu na 2017. godinu. Udio troškova osoblja u poslovnim rashodima iznosio je 14,3%, a udio u ukupnim rashodima 13,9%.  Najveći udio u ukupnim troškovima osoblja pripada troškovima neto plaća i nadnica (63,2%), dok troškovi poreza i doprinosa iz plaća čine 23,2% ukupnih troškova osoblja, a najmanji udio otpada na doprinose na plaće (13,5%).”

Troškove rada, osim navedenih, čine i izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost, izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa, troškovi agencijskih radnika, naknade članovima uprave te nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi. U 2018. godini najveći udio navedenih troškova odnosio se na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima i primitke u naravi, koji su u 2018. u odnosu na 2017. godinu povećani za 22,6%. Pročitajte više na fina.hr

 

Share: