6. Međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević “Prava intelektualnog vlasništva u EU: U smjeru digitalizacije” / Zagreb, 18. – 19. listopada 2019.

Pravni fakultet u Rijeci, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Hrvatska udruga za poredbeno pravo pozivaju na šestu Međunarodnu znanstvenu konferenciju Petar Šarčević koja će se održati 18. i 19. listopada u Hotelu International u Zagrebu. Tema konferencije – Prava intelektualnog vlasništva u EU: U smjeru digitalizacije.

Hrvatska gospodarska komora pokrovitelj je konferencije posvećene aktualnim pitanjima zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima u vezi s pravima intelektualnog vlasništva na jedinstvenomu digitalnom tržištu Europske unije s obzirom na učestale novosti kao posljedice zakonodavne i sudske aktivnosti.

Za sudjelovanje na konferenciji plaća se kotizacija; 225,00 kn za ranu prijavu, 375,00 kn za redovnu prijavu.

Više na hgk.hr

Share: