NSK / IFLA Strategy 2019-2024.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama donosi članak o novoj, petogodišnjoj strategiji Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA).

IFLA Strategy 2019-2024. usvojena je na godišnjem kongresu Međunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova koji je održan u Ateni od 24. do 30. kolovoza 2019. godine.

“Kroz 16 ključnih točaka Strategije, po četiri u svakome strateškom području, posebno se naglašava bitnost jačanja društvenoga položaja knjižnica kao ključnih partnera vlasti i tijela državne uprave u ostvarivanju svih oblika razvoja društva, kao i bitnost podizanja opće društvene svijesti te svijesti predstavnika vlasti i donositelja odluka o društvenoj ulozi knjižnica, a radi postizanja boljega pravnog položaja knjižnica te nadilaženja zapreka osiguravanju novčanih sredstava nužnih za njihovo daljnje djelovanje i napredak.” nsk.hr

 

Share: