Plavi ured edukacija “Trebam li zaštitu na radu? / 22. listopada 2019.

Zicer Plavi ured – Zagreb za poduzetnike ima otvorene prijave za besplatnu edukaciju “Trebam li zaštitu na radu?”. Edukacija će se održati 22. listopada 2019. od 9.00 do 12.30 sati u Plavom uredu, Vodnikova 12/2, Zagreb. Trenutno (9.40) je preostalo još devet slobodnih mjesta za prijave na seminar.

Cilj edukacije je upoznati poslodavce s njihovim obvezama iz područja zaštite na radu, s obvezama radnika iz zaštite na radu prema poslodavcu i kako organizirati provedbu zaštite.

Kroz ovu edukaciju polaznici će dobiti odgovore na pitanja:

  • Morate li organizirati provođenje zaštite na radu?
  • Što ste sve dužni odraditi da bi zadovoljili propise iz područja zaštite na radu?
  • Što možete odraditi sami, a za što morate angažirati ovlaštenu osobu i kada?
  • Što se sve smatra ozljedom na radu i što se sve mora učiniti ako se radnik ozlijedi?
  • Kako upravljati troškovima vezanim uz zaštitu na radu i pretvoriti ih u investiciju?
  • Kakve kazne možete očekivati kod neprovođenja propisa iz zaštite na radu?

Seminar je namijenjen prvenstveno poslodavcima koji zapošljavaju do uključivo 49 radnika.

Više o edukaciji i prijave na Plavi ured

Share: