Državni zavod za intelektualno vlasništvo prenosi dvije nove studije EUIPO-a

Državni zavod za intelektualno vlasništvo na svojim mrežnim stranicama donosi obavijest o dvije nove studije koje je objavila Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO-u).

Riječ je o studijama:

„Intelektualno vlasništvo u 2019. – pokazatelji za malo i srednje poduzetništvo“

„Intelektualno vlasništvo u 2019. – pokazatelji za mlade“

U studiji „Intelektualno vlasništvo u 2019. – pokazatelji za malo i srednje poduzetništvo“ navodi se da najnovija istraživanja pokazuju da mala i srednja poduzeća zapošljavaju dva od tri zaposlenika Europske unije te da stvaraju 57% dodane vrijednosti u EU-u. Cilj ove studije bio je bolje razumjeti kako europski MSP-ovi percipiraju prava intelektualnog vlasništva i kako se njima koriste u svojem poslovanju te usporediti nove podatke s onima iz 2016. godine.

Studija „Intelektualno vlasništvo u 2019. – pokazatelji za mlade“ rezultat je istraživanja o stavovima mladih građana EU-a o intelektualnom vlasništvu. Istraživanje je provedeno među mladima u dobi od 15 do 24 godine u 28 država članica EU-a.

Poveznica na objavljene studije EUIPO-a na engleskom jeziku i više o studijama na Državni zavod za intelektualno vlasništvo

 

Share: