Muzejski dokumentacijski centar / 38. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija na Interliberu 2019.

Muzeji na Interliberu – izložbena promocija recentnog muzejskog izdavaštva 38. uzastopnu godinu nastavlja kontinuitet predstavljanja aktualne produkcije muzejskog izdavaštva u Hrvatskoj te široj publici nastoji približiti teme kojima su se hrvatski muzeji i galerije bavili u minuloj godini. Na policama štanda MDC-ove Izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija u paviljonu 6 ove godine naći će se 692 nove tiskane i elektroničke publikacije u izdanju 116 muzeja i galerija. Organizator Muzejski dokumentacijski centar.

 

Share: