Javni poziv za sufinanciranje programa na temu poticanja medijske pismenosti u 2020. godini

Vijeće za elektroničke medije raspisalo je Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, pripreme i/ili izrade edukacijskih materijala ili istraživanja na temu medijske pismenosti. Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, istraživanja ili pripremu i izradu edukacijskih materijala čija bi tema bila medijska pismenost, razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Prijaviti se mogu projekti koji će se finalizirati do 30. lipnja 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava je 19. prosinca 2019. godine.

Javni poziv –  Agencija za elektroničke medije

 

Share: