HNB / Obavijest o pravima potrošača iz područja platnog prometa

Na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke navodi se da je Europska komisija objavila standardiziranu elektroničku brošuru za sve države članice u kojoj se navode temeljna prava potrošača koja proizlaze iz Direktive o platnim uslugama (PSD2) i povezanog prava Unije. Elektronička brošura u skladu sa Zakonom o platnom prometu objavljena je 3. prosinca 2019. na stranicama HNB-a.

Neka od prava koja proizlaze iz revidirane Direktive EU-a o platnim uslugama (PSD2), Direktive o računima za plaćanje i drugih propisa EU-a, kojima je svrha omogućiti sigurnija i praktičnija plaćanja su: ako koristite platnu karticu izdanu u EU, trgovac vam više neće moći zaračunati dodatne troškove, prekogranična plaćanja u eurima koštat će vas jednako kao i nacionalna plaćanja u eurima a od 15. prosinca 2019. vaša prekogranična plaćanja u eurima koštat će jednako kao nacionalna plaćanja u vašoj nacionalnoj valuti. U brošuri se navodi  i da je odgovornost u slučaju neautoriziranog plaćanja (npr. ako vam je ukradena kreditna kartica) ograničena na najviši iznos od 50 EUR (osim u slučajevima krajnje nepažnje) te da nećete biti odgovorni za bilo koje neautorizirano plaćanje izvršeno nakon što ste obavijestili svoju banku ili za internetsko plaćanje ako vaš pružatelj platnih usluga ili banka ne primjenjuju pouzdanu autentifikaciju klijenta.

Hrvatska narodna bankaBrošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga

 

 

Share: