Međimurska županija / Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. / Rok za prijave 9. 12. 2019.

Međimurska županija raspisala je 31. listopada 2019. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. Rok za prijavu na Javni poziv – 9. prosinca 2019. do 12.00 sati.

Na Javni poziv svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije. medjimurska-zupanija.hr

 

Share: