Međunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca diljem svijeta. Opća skupština Ujedinjenih naroda Rezolucijom 217 A (III) usvojila je i proglasila 10. prosinca 1948. godine Opću deklaraciju o ljudskim pravima.

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96) Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine Odluku o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima. Opća deklaracija o ljudskim pravima, na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljena je 27. 11. 2009. u Narodnim novinama br. 12/2009.

 

Share: