Objavljeni Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona

U Narodnim novinama br. 121/2019, datum tiskanog izdanja 11. prosinca 2019.,  objavljeno je deset Zakona o izmjenama i dopunama Zakona. Izdvajamo:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, stupa na snagu 1. siječnja 2020., osim članka 30.h koji stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, stupa na snagu 1. travnja 2020., osim članaka 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Zakone pročitajte u kategoriji Zakoni.

 

Share: