Ministarstvo kulture / Odobreni programi / Potpora izdavanju knjiga u 2020. godini

Ministarstvo kulture objavilo je pregled odobrenih programa potpore izdavanju knjiga, pregled sa stanjem 31. 12. 2019.,  koje se dodjeljuje u okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2020. godini. Na stranicama Ministarstva kulture navodi se da je na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu za programe potpore izdavanju knjiga zaprimljeno 166 prijava, te da je nakon formalne provjere i vrednovanja Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu ministrica donijela odluku o dodjeli potpore izdavanju knjiga 77 nakladnika u ukupnom iznosu od 8.536.829,00 kn. www.min-kulture.hr

 

Share: