Popis (inventura) imovine

Popis (inventura) imovine je zakonska obveza poduzetnika. Odnosi se na trgovačka društva, obrtnike dobitaše i druge pravne osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo i plaćaju porez na dobitak. Zakonska obveza proizlazi iz Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dobit i Općeg poreznog zakona.

Zakon o računovodstvu određuje da je poduzetnik dužan tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisnim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje.

Opći porezni zakon određuje da se popis mora sastaviti i krajem svake poslovne godine kao godišnji popis te da se popisne liste smatraju knjigovodstvenim ispravama.

Za neizvršavanje obveze popisa u Zakonu o računovodstvu i Općem poreznom zakonu predviđene su prekršajne odredbe s novčanim kaznama.

Izvor: RRIF, prosinac 2019., str. 69-70

Share: