Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/Pripravništvo

Jedna od mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja će se provoditi u 2020. godini je  Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / Pripravništvo. Pod stjecanjem prvog radnog iskustva  podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

Prema informacijama na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje navedena poptora može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Intenzitet mjere razlikuje se ovisno o vrsti poslodavca:

  • Realni sektor – Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima (do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom)
  • Javni sektor – Poticanje zapošljavanja uz ugovor o radu osoba bez staža osiguranja u javnom sektoru (100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća)

Trajanje mjere je 12 mjeseci.

Više o mjeri Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / Pripravništva pročitajte na Hrvatski zavod za zapošljavanje

Share: