Dana 1. siječnja 2020. stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 102/2019)

Hrvatski sabor donio je na sjednici 18. listopada 2019. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Zakon je objavljen 25. listopada 2019. u tiskanom izdanju Narodnih novina br. 102/2019 i stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Prema Zakonu o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2020.  pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža; pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža; pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu mirovinskog staža osiguranja u efektivnom trajanju.

Pročitajte više – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju – Narodne novine 

 

Share: