ePorezna – Predaja obrasca ZPP-DOH radi priznavanja prava u posebnom postupku za 2019. godinu

Porezna uprava objavijestila je da građani na koje se primjenjuje poseban postupak ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2019. godinu mogu do kraja veljače 2020. i putem elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH. Više na https://www.porezna-uprava.hr

 

Share: