Grad Velika Gorica / Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2020. godini

Grad Velika Gorica objavio je 17. siječnja 2020. Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2020. godini. Sufinancirat će se programi/projekti koji se provode na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2020. godini. Prihvatljivi programi/projekti u okviru ovoga poziva su: programi/projekti redovne djelatnosti udruga za očuvanje tradicijske kulture i  programi/projekti manifestacija i ostalih aktivnosti u kulturi. Rok za prijavu na Javni poziv je 17. veljače 2020. godine. Grad Velika Gorica – Javni poziv

 

Share: