Desk Kreativne Europe / Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Desk Kreativne Europe – Natječaj EACEA/28/2019 – Objavljeno 23. siječnja 2020. – Rok za prijavu 14. svibnja 2020.

“Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predlaže se pokretanje inicijative Creative Innovation Lab kojom bi se stvorili okviri za međusektorsku suradnju i inovacije. Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.”

Pročitajte na http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/digitalno-povezivanje-kultura-i-audiovizualnih-sadrzaja–2

Share: