Ured za udruge Vlade RH / Otvoreno javno savjetovanje

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge otvorio je 28. siječnja 2020. javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije  i inozemnih fondova za 2020. godinu.

Javno savjetovanje otvoreno je do 11. veljače 2020. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13338

Na mrežnim stranicama Ureda Vlade RH za udruge navodi se da se pravilima određuju kriteriji i postupak kojim će Ured Vlade RH za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu najavljuje se u ožujku 2020. godine. www.udruge.gov.hr

 

Share: