Porezna uprava / Obavijest o postupku povrata poreza na dohodak

Ministarstvo financija – Porezna uprava skreće pažnju da prema članku 48. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18 i 121/19) godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz čla​nka 29. toga Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se doho​dak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 30. do 35.​ toga Zakona odnosno koji dohodak utvrđuju na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija.​

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2844&List=Vijesti

 

Share: