Posudba e-knjige u gradskim knjižnicama Istarske županije / iBiblos

Digitalna platforma za posudbu e-knjiga na hrvatskom jeziku iBiblos, prva takva platforma u Hrvatskoj, pokrenuta je 2018. godine u suradnji gradskih knjižnica Istarske županije i nakladničke kuće Beletrina iz Ljubljane.

Svi članovi gradskih knjižnica u Istarskoj županiji mogu koristiti digitalnu platformu iBiblos i posuđivati e-knjige sukladno pravilima posudbe u knjižnicama. iBiblos

 

Share: