Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskoga staža od 1. siječnja 2020. / NN 26/2020

U Narodnim novinama NN 26/2020, datum tiskanog izdanja 10. ožujka 2020., objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskoga staža od 1. siječnja 2020. Donositelj Odluke je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Najniža mirovina  za jednu godinu mirovinskoga staža od 1. siječnja 2020. prema Odluci iznosi 68,45 kuna.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_26_625.html

Prema Odluci o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2020. objavljenoj u Narodnim novinama NN 26/2020, aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. siječnja 2020. iznosi 68,45 kn.

Obje Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjuju se od 1. siječnja 2020.

 

 

Share: