Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2020. / NN 26/2020

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je Odluku o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2020. Odluka je objavljena u Narodnim novinama NN 26/2020, tiskano izdanje 10. ožujka 2020. i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. siječnja 2020. iznosi 1.567,90 kn. (Članak 1.)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_26_626.html

 

Share: