Desk Kreativne Europe / Cultural Heritage In Action

Cultural Heritage in Action je program uzajamnog učenja i usavršavanja podržan od strane Europske komisije, a namijenjen donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini. Fokus ovog programa je na participativnom upravljanju, prilagodbi za ponovno korištenje i kvaliteti intervencija.

Program Cultural Heritage in Action podržan je iz programa Kreativna Europa. U razdoblju od siječnja 2020. do travnja 2021. godine, program provodi konzorcij partnera koji predvodi EUROCITIES, a nadalje čine i KEA European AffairsEuropean Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Europa Nostra te Architects’ Council of Europe.

Natječajni poziv za predstavljanje inovativnih lokalnih rješenja s realnim učinkom kao moguće nadahnuće drugima otvoren je do 27. ožujka 2020.

Poziv za sudjelovanje u posjetima uzajamnog učenja raspisat će se u lipnju 2020. godine. Poziv će biti otvoren za prijave predstavnika tijela javne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini i dionike sektora aktivne u području kulturne baštine.

Pročitajte više deskkultura.hr

 

Share: