Kulturistra.hr / Anketa Culture Action Europe povodom pandemije Covid-19

Portal za kulturu Istarske županije – kulturistra.hr donosi vijest (i anketu) o mjerama koje poduzima Culture Action Europe za kreativni i kulturni sektor.

Culture Action Europe, zajedno s Europskom kulturnom zakladom (ECF) planira hitne inicijative i mjere u cijeloj Europi (kompenzacije, namjensko financiranje, kombinirani napori javnih i privatnih aktera, razmjena informacija itd.) radi rješavanja posljedica krize Covid-19 u umjetnosti, kulturi, kreativnom sektoru i kulturnoj baštini. S tim ciljem obratila se EU-u s namjerom da poduzme određene mjere kako bi podržala teško pogođeni kulturni i kreativni sektor.

Pročitajte više na kulturistra.hr

 

Share: