Ministarstvo kulture / Potraga za primjerima najbolje prakse Strategije 21 nastavlja se i u 2020. godini

Ministarstvo kulture obavještava da je Europsko vijeće objavilo novi Poziv za prijavu primjera najbolje prakse Strategije 21 (ST21 – European Heritage Strategy for the 21st Century).

Glavna tema Europskih dana baštine 2020. – „Baština i obrazovanje: učenje za život“ prihvaćena je i kao tema prijave primjera najboljih praksi, no u pozivu je naglašeno da ako potencijalne prijave najbolje prakse i nisu posebno posvećene obrazovanju, sve zaprimljene prijave razmotrit će se i objaviti na web stranici ST21 navodi se na stranicama Ministarstva kulture.

 

Share: