Ministarstvo kulture / Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Ministarstvo kulture poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu putem e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se sukladno europskoj Direktivi o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu i ostalih europskih direktiva u području autorskog prava uređuje bolje balansirana zaštita prava autora, kreativaca, umjetnika izvođača, novinara, ali i njihovih izdavača i producenata.

e-Savjetovanje je otvoreno do 17. svibnja 2020.

Poveznica na javnu raspravu nalazi se na stranicama Ministarstva kulture.

 

Share: