Narodne knjižnice i bibliobusi u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2019. zabilježili gotovo pola milijuna posjeta građana

Županijska matična služba Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica izradila je analizu rezultata rada županijskih knjižnica u 2019. godini.

Pokrivenost Koprivničko-križevačke županije uslugama narodnih knjižnica u 2019. godini iznosila je 100%. Stanovnici navedene županije još od 2015. godine  imaju mogućnost korištenja usluga narodne knjižnice (stacionirane ili pokretne) u svim jedinicama lokalne samouprave tj.  u sva 3 grada i sve 22 općine. Koprivničko-križevačka županija jedna od samo dvije županije u Hrvatskoj (uz Sisačko-moslavačku – ako se izuzme Grad Zagreb) u kojoj su knjižničnom uslugom narodne knjižnice na ovaj način, tj. 100% pokrivene sve jedinice lokalne uprave.

Analiza, izrađena skupno za cijelu županijsku knjižničnu mrežu narodnih knjižnica Koprivničko-križevačke županije koja se sastoji od 5 narodnih knjižnica i dva bibliobusa pokazuje da je u 2019. godini 12,2% ukupnog stanovništva Županije bilo učlanjeno u narodne knjižnice i bibliobuse.  Članstvo bibliobusa čini gotovo četvrtinu od ukupnog broja učlanjenih korisnika u narodne knjižnice u Županiji, što govori o potrebi i značaju pokretnih knjižnica za građane.

Knjižnice i bibliobusi u Koprivničko-križevačkoj županiji zabilježili su u 2019. ukupno gotovo pola milijuna  posjeta korisnika. Korisnici su knjižnice posjetili 456.861 puta,bilo radi posudbe i korištenja knjižnične građe ili prisustvovanja programima u knjižnicama kojih je u 2019. održano ukupno čak 2.305.

Korisnici su posudili ukupno 307.527 jedinica građe, ili prosječno 22 jedinice po učlanjenom korisniku tijekom godine dana.

Namjenskim novcem za obnovu knjižničnih fondova knjižnice u Koprivničko-križevačkoj županiji nabavile su u 2019. ukupno 13.681 novih knjiga što je 1.541 primjeraka više nego 2018. kad je nabavljeno 12.140 knjiga.

Više podataka iz provedene analize pročitajte na Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica.

 

Share: