Ministarstvo kulture / Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu

Ministarstvo kulture objavilo je 28. svibnja 2020. Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu – proizvodnja, distribucija, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim sadržajima u novonastalim okolnostima COVID-19.

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u novonastalim okolnostima COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Javni poziv traje 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

 

Share: