NSK u Zagrebu o dostavi obveznih primjeraka

U skladu s člankom 39. stavkom 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti kojim se omogućuje primanje suženoga opsega vrsta publikacija prema potrebama knjižnica u sustavu obveznoga primjerka te na temelju članka 8. Pravilnika o obveznom primjerku Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostavlja se:

– devet primjeraka knjiga, časopisa i zbornika financiranih ili sufinanciranih javnim sredstvima
– četiri primjerka knjiga, časopisa i zbornika koji nisu financirani ili sufinancirani javnim sredstvima
– šest primjeraka ostale vrste građe, prema članku 8. stavku 4. Pravilnika
– mrežna (online) građa, prema članku 10. Pravilnika

Pravilnik je stupio na snagu 13. lipnja 2020.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Share: