Librić u Maloj loži / Sajam dječje knjige na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku

60. Međunarodni dječji festival Šibenik otvoren je u subotu 20. lipnja i održava do 4. srpnja 2020.

Na Festivalu gostuje Sajam dječje knjige u organizaciji Monte Librića iz Pule. Na jednom od gradskih i festivalskih trgova, poznatom kao Mala loža, petodnevno, šibensko izdanje Sajma dječje knjige počinje u ponedjeljak, 22. i završava u subotu 27. lipnja. Librić u Maloj loži.

 

Share: