Ministarstvo kulture / Obavijest o povećanju alokacije i prekidu obustave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture je slijedom iznimnog interesa i velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga, u petak,  26. lipnja 2020. godine,  povećalo financijska sredstva za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14) za 10.000.000,00 HRK, tako da sada financijska alokacija Poziva iznosi 35.000.000,00 HRK.

Povećanjem financijske alokacije Poziva izravno će se utjecati na bolju socijalnu uključenost pripadnika ranjivih skupina – osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine u okolnostima koje ograničavaju mogućnosti socijalnih kontakata kao i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima u fizičkom prostoru.

Izmjene i dopune Poziva, koje uključuju spomenuto povećanje financijske alokacije, objavljene su na mrežnim stranicama www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr te je prijaviteljima ponovno omogućeno podnošenje projektnih prijedloga od 26. lipnja 2020. godine od 9:00 sati.

Izvor: Ministarstvo kulture

Više o Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ (2014. – 2020.)  / Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“  https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24553

 

Share: